top of page

Hlásek Litoměřice

Jste litoměřické dítě od 5 - 15 let a baví Vás si občas zazpívat? Nebo jste rodičem takového dítěte? 

Zkuste přijít "na zkoušku" na zkoušku. Pro děti vytváříme unikátní sborové prostředí plné her, pěveckých aktivit, koncertů a projektů, na jehož obsahu se podílejí sami žáci.

 

Zkoušky pro školní rok 2022/2023:

 

HLÁSEK

8 - 15 let

ČTVRTEK 15:30 - 17:00

1. zkouška 8. září 2023

7. ZŠ LITOMĚŘICE

Havlíčkova - učebna sborového zpěvu

Zkouška se skládá ze 3 vyučovacích hodin:

2h pěveckých aktivit

1h zaměřena na muzikálnost, hudební teorii, hudební hry či hru na hudební nástroje

Činnosti jsou předávány zábavnou formou a často střídány tak, aby se žáci nenudili.

Uměleckým vedoucím hlavního oddělení je:

Mgr. Jakub Kacar, DiS. (více info: kacar@zusltm.cz)

Přípravné oddělení

SAMOHLÁSEK 

5 - 7 let

ČTVRTEK 15:15 - 16:50

ZUŠ LITOMĚŘICE - MASARYKOVA 44

SÁL 1. PATRO

Od roku 2020 se vede přípravné oddělení svým hravým, laskavým a milým vedením:

Mgr. Dominika Valešková (více info: info@zusltm.cz)

Sbor působí při Základní umělecké škole Litoměřice:

Co ve sboru pěstujeme:

zdravý a kultivovaný a přirozený přednes

radost ze společného zpěvu ve zdravé a dobré partě

zpěv originálních a vkusných písní na jejichž výběru či úpravě se podílí žáci

schopnost improvizace, uvolnění pohybu, smyslu pro hudební humor, četba not, celková hudebnost, rytmické cítění

Do sboru se můžete přihlásit:

Vyplněním přihlášky v internetovém formuláři: 

(předejdete tím písemnému vyplňování na místě)

Účastí na úvodní zkoušce (Hlásek - 10. 9. 2020 - 15:15 - 7. ZŠ Havlíčkova)

bottom of page