top of page

Play with Me 

    Předem je nutné říci, že popsat projekt s názvem "Play with Me" ve dvou odstavcích není lehká záležitost.

  Jedná se o hudebně edukační projekt, který vznikl v roce 2018 a klade si za cíl jednoduchou formou přilákat uživatele ke společnému muzicírování. Základem je vždy jednoduché aranžmá, povětšinou populární písně, které lze nacvičit ve skupině hráčů pomocí podkladového videa. To si hráč spustí a pomocí grafických zápisů jej hraje či zpívá. V aranžmá jsou využity nástroje, které lze nalézt v běžné hudebně - tedy boomwhakcers, orffův instrumentář nebo například ukulele či vlastní těla. Jednotlivá videa lze spustit pomocí portálu Youtube a pak už jen stačí si společně zahrát. S jednotlivými videi lze provádět i domácí nácvik a díky platformě YT lze jednotlivá videa i zpomalovat dle potřeby. 

     Primárně je projekt zacílen do hodin hudební výchovy na II. stupni ZŠ a výše. Jednotlivá aranžmá lze nacvičit během školního roku nebo z nich vybrat jen určitou část. Vždy lze použít jako rytmickou oporu video podklad. Jednotlivá videa v žácích rozvíjí hned několik hudebních dovedností: rytmické, rytmicky motorické, intonační, hudebně teoretické apod. Ale hlavně! je to zábava - zahrát si společně s ostatními a to i bez nutnosti znalosti notového zápisu.

   

    Mnohem lepší, než projekt popisovat, je však lepší jej zažít - proto neváhejte navštívit youtube kanál projektu PWM:

    Celý projekt byl štědře podpořen studentskou grantovou soutěží PF UJEP v Ústí nad Labem, ve které dokonce v uspěl, jako nejlepší projekt fakulty za rok 2018.

    Jednotlivé noty či grafické party lze zakoupit za symbolický poplatek v obchodě.

IMG_5928.JPG
PWM.jpg
IMG_20190808_150530.jpg
IMG_20190808_143713.jpg
bottom of page