top of page
IMG_7401.jpg

Jakub Kacar se narodil v roce 1992 v Litoměřicích, ve kterých žije dodnes. Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval pouze hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na teplické konzervatoři u Karla Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. V roce 2023 dokončil postgraduální studium na PF UJEP v oboru hudební teorie a pedagogika.

 

V současnosti je pedagogem na pražské konzervatoři, PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor Hlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s programem Sibelius aj. Dále pracuje jako akademický pracovník na PF UJEP, kde se zaměřuje na hudebně pedagogické disciplíny a hudební technologie. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NIDV, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR.

 

Ve volné čase se věnuje hudebně-aranžérské činnosti. Při vystoupeních nebo během moderátorské činnosti s oblibou zapojuje publikum a vymýšlí způsoby kterak diváka pobavit a vnést do průběhu koncertu, což sám pojmenoval pojmem publikologie. 

IMG_6341.jpg
IMG_6481.jpg
IMG_6916.jpg
bottom of page