top of page

On-line výuka

Školení pro pedagogy

Tyto platformy jsem využíval k on-line výuce:

Nyní jsem rád, že jsou PC vypnuté :-)

Aktuální programy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve fázi plánování:

 

 

Cílem mých školení pro pedagogy je infikovat skupinu hudebních pedagogů co největší dávkou inspirace, množstvím prověřené metodiky a námětů vhodných do výuky HV na všech stupních. Díky lektorské minulosti i současnosti: společnost pro HV ČR, NIDV - NPI ČR, Česká Filharmonie, Česká Orffova společnost, Descartes, NVT (na vlastní triko), mohu neustále zlepšovat své náměty a hry - neboť víc učitelů vždy vymyslí další a další varianty.

Pro školení na školách BEZ AKREDITACE nabízím tyto okruhy:

Za málo peněz hodně muziky: 8 hodin (akreditované - Descartes)

O tom jak lze z minima vytěžit maximum, jak přežít HV bez pomůcek /pro sborovnu cena  10 000,-/

Hra na Boomwhckers pro I. stupeň  (akreditované přes NPIČR, Descartes) 

Hra na Boomwhackers pro II. stupeň (akreditované přes NPIČR, Descartes)

HV TVOŘIVĚ (HV - pro 1. stupeň) - na míru pro celý 1. stupeň/družiny

Náměty do výuky HV na I. stupni. Využití prvků HV napříč předměty. Školení upravené na míru konkrétním požadavkům školy

Atraktivní hudební výchova na II. stupni: 6 hodin (HV II. stupeň)

kterak zatraktivnit HV pro současnou mládež /cena  10 000,-/

Teambuildingové aktivity pro práci v kolektivu: 6 hodin (zatím neakreditované)

"Inspiromat" plný her a aktivit, které lze dělat s dětmi v rámci volnočasových aktivit i s hudebním námětem /cena  10 000,-/

Kombinace workshopu s třídou - min. 2 vyuč. hodiny - dopoledne + odpoledne školení pedagogů na pracovišti odpoledne na vybraná témata

/cena  10 000,-/

Práce v notačním software SIBELIUS

/různý rozsah/

Jednotlivá školení lze hradit i formou šablon či dohod o provedení práce a dá se domluvit i průnik různých témat na míru (např. specializace 1. stupeň, specializace hudební nauka...)

IMG_6546.jpg
IMG_6801.jpg
Retro obchůdek (1).png
bottom of page