top of page

výuka s IT

Školení pro pedagogy

Tyto platformy jsem využíval k on-line výuce:

Nyní jsem rád, že jsou PC vypnuté :-) ale občas se to může hodit

Aktuální programy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve fázi plánování:

 

 

Cílem mých školení pro pedagogy je inspirovat skupinu pedagogů co největší dávkou inspirace, množstvím prověřené metodiky a námětů vhodných nejen do výuky HV na všech stupních. Ve svých programech se opírám především o hravé a kreativní činnosti s prvky teambuildingu.

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY: 8 hodin 

O tom jak lze z minima vytěžit maximum, jak přežít HV bez pomůcek /pro sborovnu cena  12 000,-/ ideálně cca 20 učitelů

HV TVOŘIVĚ (HV - pro 1. stupeň) - na míru pro celý 1. stupeň/družiny

Náměty do výuky HV na I. stupni. Využití prvků HV napříč předměty. Školení upravené na míru konkrétním požadavkům školy /12 000,-/ ideálně cca 20 učitelů

Hra na Boomwhckers pro I. stupeň a HN 

Hra na Boomwhackers pro II. stupeň 

Nebojme se hudební nauky

jak hravě, kreativně a smysluplně okořenit hodiny hudební nauky /dle rozsahu/

Atraktivní hudební výchova na II. stupni: 

kterak zatraktivnit HV pro současnou mládež /cena  12 000,-/

Teambuildingové aktivity pro práci v kolektivu: 6 hodin 

"Inspiromat" plný her a aktivit, které lze dělat s dětmi v rámci volnočasových aktivit i s hudebním námětem /cena  10 000,-/

Kombinace workshopu s třídou -

min. 4 vyuč. hodiny se školní třídou () - dopoledne + odpoledne školení pedagogů na pracovišti odpoledne na vybraná témata /cena  12 000,-/

Práce v notačním software SIBELIUS

/dle rozsahu/

Jednotlivá školení lze hradit i formou šablon či dohod o provedení práce a dá se domluvit i průnik různých témat na míru (např. specializace 1. stupeň, specializace hudební nauka...)

IMG_6546.jpg
IMG_6801.jpg
Retro obchůdek (1).png
bottom of page